Hotline: 0936 738 986

Hướng dẫn xem lịch sử học tập


Mục đích: 
               
1. Giúp học sinh có thể xem lại toàn bộ lịch sử các bài: học từ vựng, bài luyện tập, bài thi một cách chi tiết như: thời gian làm bài, điểm số, câu nào đúng, câu nào sai..
                2. Giúp cha mẹ theo sát quá trình học tập của con, đồng thời đưa ra báo cáo tổng hợp theo từng tuần để cha mẹ nắm được tình hình học tập của con


Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

1. Click vào phần đăng nhập/ đăng ký như hình dưới đây:1.1 .Nếu bạn đã có tài khoản, hãy điền thông tin đăng nhập :1.2. Nếu chưa có tài khoản, bạn vui lòng điền các thông tin đăng ký tài khoản:Bước 2:  Sau khi đăng nhập, di chuột theo hướng dẫn sau:Bước 3: Chọn xem đánh giá học tập theo các tuần trong năm
Bước 4: Chọn xem lịch sử học tập theo tuần học của béBước 5: Xem lịch sử làm bài luyện tập(bằng cách click chuột vào Luyện tập)Bước 6: Xem lịch sử làm đề luyện tập (bằng cách click chuột vào Đề luyện tập)Bước 7: Xem lịch sử đề kiểm tra toàn diện đã làm(bằng cách click chuột vào Đề thi )Bước 8: Xem lịch sử về từ vựng(bằng cách click chuột vào Từ vựng)
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.