Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Dieutram Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 0 15 giây 24/06/2017 10:06:05 AM
2 Dieutram Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 0 25 giây 24/06/2017 09:06:26 AM
3 Dieutram Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 0 40 giây 24/06/2017 09:06:16 AM
4 Dieutram Đề thi số 22 0 14 giây 20/06/2017 14:06:24 PM
5 Dieutram Đề thi số 21 0 1 phút 38 giây 17/06/2017 10:06:11 AM
6 Dieutram Đề thi số 19 27 17 phút 13 giây 17/06/2017 08:06:53 AM
7 Dieutram Đề thi số 19 0 1 phút 37 giây 17/06/2017 08:06:53 AM
8 Dieutram Đề thi số 19 0 2 phút 22 giây 15/06/2017 09:06:36 AM
9 Dieutram Đề thi số 18 23 17 phút 36 giây 15/06/2017 08:06:59 AM
10 Dieutram Đề thi số 17 29 21 phút 40 giây 15/06/2017 08:06:09 AM
11 Dieutram Đề thi số 17 0 9 giây 15/06/2017 08:06:08 AM
12 Dieutram Đề thi số 15 25 24 phút 37 giây 13/06/2017 09:06:59 AM
13 Dieutram Đề thi số 15 0 2 phút 4 giây 13/06/2017 09:06:49 AM
14 Dieutram Đề thi số 14 0 12 giây 13/06/2017 09:06:14 AM
15 Dieutram Đề thi số 14 0 12 giây 13/06/2017 09:06:07 AM
16 Dieutram Đề thi số 13 25 30 phút 3 giây 13/06/2017 08:06:22 AM
17 Dieutram Đề thi số 13 0 11 giây 13/06/2017 08:06:23 AM
18 Dieutram Đề thi số 13 0 8 giây 13/06/2017 08:06:22 AM
19 Dieutram Đề thi số 12 25 15 phút 12 giây 10/06/2017 10:06:37 AM
20 Dieutram Đề thi số 12 0 25 giây 10/06/2017 10:06:34 AM
21 Dieutram Đề thi số 11 0 3 phút 25 giây 10/06/2017 09:06:49 AM
22 Dieutram Đề thi số 10 25 28 phút 49 giây 10/06/2017 09:06:02 AM
23 Dieutram Đề thi số 10 0 9 giây 10/06/2017 09:06:14 AM
24 Dieutram Đề thi số 9 0 3 phút 18 giây 08/06/2017 10:06:24 AM
25 Dieutram Đề thi số 8 0 6 giây 08/06/2017 09:06:51 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.