Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 quangminh612007 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 21 22 phút 13 giây 04/02/2017 14:02:49 PM
2 quangminh612007 Đề dùng thử 28 10 phút 26 giây 03/02/2017 16:02:41 PM
3 quangminh612007 Đề dùng thử 0 8 phút 3 giây 03/02/2017 16:02:26 PM
4 quangminh612007 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 2 phút 3 giây 03/02/2017 16:02:11 PM
5 quangminh612007 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 27 2 phút 3 giây 03/02/2017 16:02:07 PM
6 quangminh612007 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 22 15 phút 20 giây 03/02/2017 15:02:49 PM
7 quangminh612007 Đề thi thử 29 2 phút 5 giây 09/11/2016 20:11:47 PM
8 quangminh612007 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 13 16 phút 58 giây 04/11/2016 21:11:17 PM
9 quangminh612007 Đề thi thử 30 1 phút 25 giây 31/10/2016 20:10:26 PM
10 quangminh612007 Đề thi thử 30 1 phút 51 giây 31/10/2016 20:10:22 PM
11 quangminh612007 Đề thi thử 24 11 phút 25 giây 31/10/2016 20:10:03 PM
12 quangminh612007 Đề dùng thử 23 44 phút 59 giây 30/10/2016 21:10:32 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.