Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 spacy.tran Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 2 2 phút 7 giây 25/02/2017 20:02:01 PM
2 spacy.tran Đề 04 27 5 phút 15 giây 15/12/2016 18:12:09 PM
3 spacy.tran Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 2 3 phút 8 giây 06/11/2016 11:11:41 AM
4 spacy.tran Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 22 9 phút 4 giây 06/11/2016 11:11:29 AM
5 spacy.tran Đề thi số 1 24 5 phút 2 giây 06/11/2016 11:11:23 AM
6 spacy.tran Đề thi số 20 20 7 phút 1 giây 31/10/2016 20:10:06 PM
7 spacy.tran Đề thi số 19 28 2 phút 16 giây 31/10/2016 20:10:03 PM
8 spacy.tran Đề thi số 19 22 10 phút 42 giây 30/10/2016 15:10:03 PM
9 spacy.tran Đề thi số 18 27 6 phút 17 giây 30/10/2016 14:10:48 PM
10 spacy.tran Đề thi số 17 21 6 phút 27 giây 27/10/2016 20:10:25 PM
11 spacy.tran Đề thi số 16 21 7 phút 26 giây 26/10/2016 21:10:04 PM
12 spacy.tran Đề thi số 15 17 6 phút 41 giây 26/10/2016 20:10:53 PM
13 spacy.tran Đề thi số 14 21 5 phút 1 giây 25/10/2016 21:10:22 PM
14 spacy.tran Đề thi số 13 19 5 phút 36 giây 25/10/2016 21:10:04 PM
15 spacy.tran Đề thi số 12 20 5 phút 59 giây 20/10/2016 21:10:58 PM
16 spacy.tran Đề thi số 11 20 8 phút 14 giây 19/10/2016 21:10:11 PM
17 spacy.tran Đề thi số 10 21 7 phút 34 giây 17/10/2016 19:10:03 PM
18 spacy.tran Đề thi số 9 22 7 phút 11 giây 16/10/2016 10:10:26 AM
19 spacy.tran Đề thi số 8 23 5 phút 17 giây 16/10/2016 10:10:17 AM
20 spacy.tran Đề thi số 7 19 8 phút 32 giây 16/10/2016 09:10:47 AM
21 spacy.tran Đề thi số 6 21 8 phút 4 giây 15/10/2016 19:10:10 PM
22 spacy.tran Đề thi số 5 24 9 phút 8 giây 15/10/2016 18:10:55 PM
23 spacy.tran Đề 04 26 8 phút 29 giây 14/10/2016 19:10:48 PM
24 spacy.tran Đề thi số 3 27 9 phút 14 giây 13/10/2016 19:10:24 PM
25 spacy.tran Đề thi số 2 21 6 phút 39 giây 13/10/2016 19:10:12 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.