Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 ThuHuyen Đề thi số 16 23 26 phút 21 giây 29/06/2017 20:06:07 PM
2 ThuHuyen Đề dùng thử 26 7 phút 38 giây 29/06/2017 18:06:45 PM
3 ThuHuyen Đề 07 27 10 phút 3 giây 29/06/2017 18:06:31 PM
4 ThuHuyen Đề 24 19 15 phút 9 giây 29/06/2017 18:06:11 PM
5 ThuHuyen Đề 08 25 13 phút 3 giây 29/06/2017 17:06:50 PM
6 ThuHuyen Đề 14 26 12 phút 35 giây 29/06/2017 17:06:37 PM
7 ThuHuyen Đề 31 20 15 phút 22 giây 29/06/2017 17:06:13 PM
8 ThuHuyen Đề 23 20 24 phút 24 giây 28/06/2017 21:06:35 PM
9 ThuHuyen Đề 17 25 25 phút 30 giây 28/06/2017 20:06:32 PM
10 ThuHuyen Đề 13 21 23 phút 38 giây 28/06/2017 20:06:07 PM
11 ThuHuyen Đề 25 22 27 phút 28 giây 28/06/2017 19:06:34 PM
12 ThuHuyen Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 2 25 giây 28/06/2017 19:06:30 PM
13 ThuHuyen Đề 26 18 24 phút 29 giây 28/06/2017 17:06:56 PM
14 ThuHuyen Đề 22 24 23 phút 44 giây 27/06/2017 20:06:10 PM
15 ThuHuyen Đề 09 27 15 phút 7 giây 27/06/2017 19:06:54 PM
16 ThuHuyen Đề 18 28 13 phút 29 giây 27/06/2017 18:06:32 PM
17 ThuHuyen Đề 28 17 28 phút 34 giây 27/06/2017 17:06:42 PM
18 ThuHuyen Đề 15 20 22 phút 10 giây 25/06/2017 21:06:58 PM
19 ThuHuyen Đề 10 20 17 phút 18 giây 25/06/2017 21:06:38 PM
20 ThuHuyen Đề 12 29 16 phút 4 giây 25/06/2017 21:06:21 PM
21 ThuHuyen Đề thi số 5 18 12 phút 27 giây 24/06/2017 17:06:33 PM
22 ThuHuyen Đề thi số 4 19 4 phút 36 giây 24/06/2017 16:06:21 PM
23 ThuHuyen Đề thi số 4 17 21 phút 39 giây 24/06/2017 15:06:54 PM
24 ThuHuyen Đề thi số 3 20 19 phút 55 giây 24/06/2017 15:06:33 PM
25 ThuHuyen Đề thi số 2 21 20 phút 50 giây 24/06/2017 15:06:07 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.