Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 meijidung Đề 34 21 8 phút 32 giây 28/06/2017 21:06:46 PM
2 meijidung Đề 34 0 32 giây 28/06/2017 17:06:10 PM
3 meijidung Đề 33 1 1 phút 7 giây 27/06/2017 20:06:44 PM
4 meijidung Đề 23 17 11 phút 57 giây 25/06/2017 22:06:29 PM
5 meijidung Đề thi thử 30 8 giây 25/06/2017 08:06:11 AM
6 meijidung Đề thi thử 29 15 giây 25/06/2017 08:06:07 AM
7 meijidung Đề thi thử 30 1 phút 1 giây 25/06/2017 08:06:02 AM
8 meijidung Đề thi thử 29 1 phút 12 giây 25/06/2017 07:06:57 AM
9 meijidung Đề thi thử 17 3 phút 52 giây 24/06/2017 21:06:21 PM
10 meijidung Đề thi thử 8 6 phút 20 giây 24/06/2017 09:06:58 AM
11 meijidung Đề thi số 22 28 11 giây 24/06/2017 09:06:49 AM
12 meijidung Đề thi số 22 28 56 giây 24/06/2017 09:06:17 AM
13 meijidung Đề thi số 22 27 1 phút 47 giây 24/06/2017 09:06:12 AM
14 meijidung Đề thi số 22 25 1 phút 23 giây 24/06/2017 09:06:10 AM
15 meijidung Đề thi số 22 12 17 phút 9 giây 24/06/2017 08:06:14 AM
16 meijidung Đề thi số 21 29 1 phút 24/06/2017 07:06:35 AM
17 meijidung Đề thi số 21 30 1 phút 24/06/2017 07:06:34 AM
18 meijidung Đề thi số 21 30 1 phút 57 giây 24/06/2017 07:06:32 AM
19 meijidung Đề thi số 21 18 15 phút 24 giây 24/06/2017 06:06:52 AM
20 meijidung Đề thi số 20 30 1 phút 1 giây 24/06/2017 06:06:48 AM
21 meijidung Đề thi số 20 29 1 phút 10 giây 24/06/2017 06:06:46 AM
22 meijidung Đề thi số 20 30 1 phút 15 giây 24/06/2017 06:06:44 AM
23 meijidung Đề thi số 20 22 9 phút 21 giây 24/06/2017 06:06:00 AM
24 meijidung Đề thi số 19 30 1 phút 5 giây 23/06/2017 21:06:40 PM
25 meijidung Đề thi số 19 29 1 phút 6 giây 23/06/2017 21:06:38 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.