Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 thienhai Đề thi thử 30 2 phút 49 giây 20/06/2017 16:06:45 PM
2 thienhai Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 1 phút 28 giây 02/06/2017 17:06:14 PM
3 thienhai Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 3 phút 17 giây 02/06/2017 16:06:23 PM
4 thienhai Đề thi thử 30 1 phút 45 giây 01/06/2017 18:06:12 PM
5 thienhai Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 29 1 phút 56 giây 31/05/2017 14:05:48 PM
6 thienhai Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 27 2 phút 58 giây 31/05/2017 08:05:15 AM
7 thienhai Đề thi thử 30 1 phút 24 giây 29/05/2017 21:05:53 PM
8 thienhai Đề thi thử 28 4 phút 32 giây 29/05/2017 21:05:46 PM
9 thienhai Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 27 7 phút 48 giây 29/05/2017 16:05:30 PM
10 thienhai Đề thi thử 23 15 phút 20 giây 29/05/2017 15:05:19 PM
11 thienhai Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 27 5 phút 10 giây 28/05/2017 21:05:43 PM
12 thienhai Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 13 42 phút 14 giây 28/05/2017 20:05:38 PM
13 thienhai Đề thi thử 21 42 phút 44 giây 21/04/2017 20:04:34 PM
14 thienhai Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 11 44 phút 59 giây 15/10/2016 21:10:56 PM
15 thienhai Đề dùng thử 0 44 phút 59 giây 20/08/2016 17:08:39 PM
16 thienhai Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 0 5 phút 20 giây 20/08/2016 17:08:31 PM
17 thienhai Đề 01 24 5 phút 17 giây 20/08/2016 10:08:54 AM
18 thienhai Đề 01 13 44 phút 59 giây 20/08/2016 09:08:26 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.