Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 minhphuong0908 Đề dùng thử 25 9 phút 53 giây 26/06/2017 15:06:11 PM
2 minhphuong0908 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 29 1 phút 14 giây 26/06/2017 15:06:05 PM
3 minhphuong0908 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 1 phút 45 giây 26/06/2017 14:06:57 PM
4 minhphuong0908 Đề thi số 21 21 19 phút 16 giây 24/06/2017 15:06:34 PM
5 minhphuong0908 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 1 phút 29 giây 24/06/2017 15:06:31 PM
6 minhphuong0908 Đề thi số 4 23 11 phút 46 giây 24/06/2017 15:06:16 PM
7 minhphuong0908 Đề thi số 3 24 15 phút 53 giây 24/06/2017 14:06:44 PM
8 minhphuong0908 Đề thi số 22 19 21 phút 24/06/2017 14:06:20 PM
9 minhphuong0908 Đề thi số 1 25 16 phút 16 giây 24/06/2017 13:06:54 PM
10 minhphuong0908 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 29 9 phút 10 giây 24/06/2017 13:06:44 PM
11 minhphuong0908 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 6 phút 9 giây 24/06/2017 13:06:38 PM
12 minhphuong0908 Đề 01 22 7 phút 46 giây 13/05/2017 21:05:07 PM
13 minhphuong0908 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 6 phút 45 giây 26/01/2017 09:01:24 AM
14 minhphuong0908 Đề thi thử 30 1 phút 33 giây 18/12/2016 21:12:43 PM
15 minhphuong0908 Đề thi thử 29 1 phút 52 giây 18/12/2016 21:12:40 PM
16 minhphuong0908 Đề thi thử 22 11 phút 33 giây 18/12/2016 21:12:27 PM
17 minhphuong0908 Đề dùng thử 30 2 phút 2 giây 24/11/2016 21:11:01 PM
18 minhphuong0908 Đề dùng thử 30 1 phút 40 giây 23/11/2016 21:11:28 PM
19 minhphuong0908 Đề dùng thử 27 1 phút 48 giây 23/11/2016 21:11:26 PM
20 minhphuong0908 Đề dùng thử 28 17 phút 56 giây 23/11/2016 21:11:07 PM
21 minhphuong0908 Đề 01 26 25 phút 55 giây 17/08/2016 16:08:46 PM
22 minhphuong0908 Đề dùng thử 26 27 phút 4 giây 17/08/2016 16:08:14 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.