Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 huyquynh Đề 11 25 15 phút 6 giây 19/06/2017 20:06:28 PM
2 huyquynh Đề 09 27 4 phút 27 giây 15/06/2017 20:06:29 PM
3 huyquynh Đề 08 29 3 phút 3 giây 15/06/2017 20:06:25 PM
4 huyquynh Đề thi số 11 9 1 phút 31 giây 13/06/2017 19:06:46 PM
5 huyquynh Đề thi số 11 0 19 giây 13/06/2017 19:06:38 PM
6 huyquynh Đề 34 30 5 phút 22 giây 12/06/2017 20:06:33 PM
7 huyquynh Đề 10 8 4 phút 33 giây 12/06/2017 20:06:27 PM
8 huyquynh Đề 09 26 6 phút 3 giây 12/06/2017 20:06:21 PM
9 huyquynh Đề 08 29 3 phút 5 giây 12/06/2017 20:06:17 PM
10 huyquynh Đề 07 24 2 phút 7 giây 12/06/2017 20:06:14 PM
11 huyquynh Đề 08 28 9 phút 31 giây 08/06/2017 19:06:59 PM
12 huyquynh Đề 07 27 8 phút 18 giây 08/06/2017 19:06:50 PM
13 huyquynh Đề 05 27 5 phút 21 giây 07/06/2017 21:06:08 PM
14 huyquynh Đề 05 23 10 phút 49 giây 07/06/2017 20:06:55 PM
15 huyquynh Đề 04 28 4 phút 51 giây 07/06/2017 20:06:48 PM
16 huyquynh Đề thi số 6 23 9 phút 42 giây 06/06/2017 20:06:16 PM
17 huyquynh Đề thi số 1 29 3 phút 27 giây 06/06/2017 19:06:49 PM
18 huyquynh Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 25 2 phút 18 giây 06/06/2017 19:06:46 PM
19 huyquynh Đề thi thử 30 1 phút 36 giây 06/06/2017 19:06:44 PM
20 huyquynh Đề 03 24 6 phút 21 giây 05/06/2017 20:06:08 PM
21 huyquynh Đề 02 30 4 phút 8 giây 05/06/2017 20:06:04 PM
22 huyquynh Đề 03 23 15 phút 16 giây 02/06/2017 20:06:59 PM
23 huyquynh Đề 02 29 4 phút 46 giây 02/06/2017 20:06:52 PM
24 huyquynh Đề 01 30 8 phút 12 giây 02/06/2017 20:06:42 PM
25 huyquynh Đề dùng thử 29 3 phút 39 giây 02/06/2017 20:06:35 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.