Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 huyhoang Đề 27 27 27 phút 38 giây 28/06/2017 22:06:06 PM
2 huyhoang Đề 33 22 36 phút 47 giây 28/06/2017 14:06:13 PM
3 huyhoang Đề 34 24 18 phút 32 giây 27/06/2017 13:06:10 PM
4 huyhoang Đề thi số 15 22 2 phút 58 giây 26/06/2017 13:06:47 PM
5 huyhoang Đề thi số 15 17 28 phút 11 giây 26/06/2017 13:06:17 PM
6 huyhoang Đề thi số 18 21 31 phút 18 giây 26/06/2017 11:06:40 AM
7 huyhoang Đề thi số 18 13 21 phút 42 giây 25/06/2017 18:06:55 PM
8 huyhoang Đề thi số 7 29 1 phút 46 giây 25/06/2017 18:06:52 PM
9 huyhoang Đề thi số 7 18 17 phút 17 giây 25/06/2017 18:06:33 PM
10 huyhoang Đề thi số 18 1 43 giây 25/06/2017 18:06:29 PM
11 huyhoang Đề thi số 6 30 1 phút 15 giây 04/06/2017 14:06:46 PM
12 huyhoang Đề thi số 6 27 1 phút 32 giây 04/06/2017 14:06:43 PM
13 huyhoang Đề thi số 6 25 1 phút 39 giây 04/06/2017 14:06:41 PM
14 huyhoang Đề thi số 6 20 27 phút 48 giây 04/06/2017 14:06:09 PM
15 huyhoang Đề thi số 20 17 37 phút 14 giây 04/06/2017 11:06:22 AM
16 huyhoang Đề thi số 7 29 2 phút 49 giây 04/06/2017 11:06:05 AM
17 huyhoang Đề 23 15 32 phút 53 giây 04/06/2017 10:06:32 AM
18 huyhoang Đề thi số 7 0 26 giây 03/06/2017 22:06:24 PM
19 huyhoang Đề thi số 7 20 44 phút 59 giây 03/06/2017 21:06:28 PM
20 huyhoang Đề thi số 19 17 44 phút 59 giây 03/06/2017 12:06:11 PM
21 huyhoang Đề thi số 6 18 17 phút 48 giây 03/06/2017 00:06:16 AM
22 huyhoang Đề thi số 21 15 19 phút 17 giây 02/06/2017 23:06:55 PM
23 huyhoang Đề 34 18 22 phút 15 giây 15/05/2017 11:05:13 AM
24 huyhoang Đề 32 0 47 giây 10/05/2017 14:05:20 PM
25 huyhoang Đề thi thử Đề thi thử 30 9 giây 08/05/2017 22:05:58 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.