Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 annathu Đề thi thử 30 1 phút 34 giây 05/11/2017 16:11:49 PM
2 annathu Đề thi thử 29 1 phút 37 giây 05/11/2017 16:11:44 PM
3 annathu Đề thi thử 28 2 phút 35 giây 05/11/2017 16:11:39 PM
4 annathu Đề thi thử 30 2 phút 5 giây 02/11/2017 20:11:34 PM
5 annathu Đề thi thử 18 8 phút 37 giây 02/11/2017 20:11:24 PM
6 annathu Đề dùng thử 0 21 giây 21/09/2017 08:09:40 AM
7 annathu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 0 16 giây 21/09/2017 08:09:27 AM
8 annathu Đề thi thử 0 5 phút 26 giây 21/09/2017 08:09:11 AM
9 annathu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 12 8 phút 4 giây 20/09/2017 20:09:24 PM
10 annathu Đề thi thử 10 5 phút 14 giây 20/09/2017 20:09:16 PM
11 annathu Đề dùng thử 27 1 phút 21 giây 20/09/2017 20:09:14 PM
12 annathu Đề dùng thử 21 1 phút 54 giây 20/09/2017 20:09:10 PM
13 annathu Đề dùng thử 20 3 phút 19 giây 20/09/2017 20:09:05 PM
14 annathu Đề dùng thử 17 1 phút 41 giây 19/09/2017 21:09:59 PM
15 annathu Đề dùng thử 16 6 phút 31 giây 19/09/2017 21:09:50 PM
16 annathu Đề dùng thử 26 6 phút 52 giây 31/05/2017 20:05:58 PM
17 annathu Đề thi thử 27 3 phút 53 giây 26/05/2017 20:05:58 PM
18 annathu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 28 21 phút 44 giây 25/05/2017 20:05:51 PM
19 annathu Đề thi thử 25 19 phút 35 giây 24/05/2017 20:05:25 PM
20 annathu Đề dùng thử 24 21 phút 35 giây 23/05/2017 20:05:22 PM
21 annathu Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 22 11 phút 45 giây 22/05/2017 20:05:17 PM
22 annathu Đề thi số 16 21 5 phút 52 giây 25/04/2017 20:04:24 PM
23 annathu Đề thi số 15 21 24 phút 41 giây 24/04/2017 19:04:43 PM
24 annathu Đề 25 23 35 phút 3 giây 20/04/2017 20:04:30 PM
25 annathu Đề thi số 19 18 27 phút 25 giây 08/03/2017 20:03:11 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.