Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Nguyenleyuko Đề dùng thử Đề dùng thử 17 10 phút 50 giây 10/07/2017 21:07:53 PM
2 Nguyenleyuko Đề thi số 9 24 3 phút 55 giây 26/06/2017 17:06:44 PM
3 Nguyenleyuko Đề thi số 6 23 3 phút 26/06/2017 17:06:21 PM
4 Nguyenleyuko Đề thi số 1 16 2 phút 36 giây 26/06/2017 16:06:55 PM
5 Nguyenleyuko Đề thi số 14 0 1 phút 6 giây 23/06/2017 17:06:50 PM
6 Nguyenleyuko Đề thi số 13 0 6 giây 23/06/2017 17:06:34 PM
7 Nguyenleyuko Đề thi số 13 0 1 phút 14 giây 23/06/2017 17:06:33 PM
8 Nguyenleyuko Đề thi số 12 0 1 phút 40 giây 23/06/2017 17:06:06 PM
9 Nguyenleyuko Đề thi số 11 0 15 giây 23/06/2017 17:06:00 PM
10 Nguyenleyuko Đề thi số 10 0 20 giây 23/06/2017 16:06:54 PM
11 Nguyenleyuko Đề thi số 9 0 31 giây 22/06/2017 18:06:17 PM
12 Nguyenleyuko Đề 32 0 44 phút 59 giây 22/06/2017 17:06:25 PM
13 Nguyenleyuko Đề thi số 8 0 11 giây 22/06/2017 18:06:07 PM
14 Nguyenleyuko Đề thi số 7 0 20 giây 22/06/2017 18:06:06 PM
15 Nguyenleyuko Đề thi số 6 0 13 giây 22/06/2017 17:06:56 PM
16 Nguyenleyuko Đề thi số 5 0 19 giây 22/06/2017 17:06:54 PM
17 Nguyenleyuko Đề thi số 4 0 23 giây 22/06/2017 17:06:50 PM
18 Nguyenleyuko Đề thi số 3 0 17 giây 22/06/2017 17:06:44 PM
19 Nguyenleyuko Đề thi số 2 0 7 giây 22/06/2017 17:06:39 PM
20 Nguyenleyuko Đề 30 0 44 phút 59 giây 22/06/2017 16:06:36 PM
21 Nguyenleyuko Đề thi số 7 0 17 giây 21/06/2017 21:06:40 PM
22 Nguyenleyuko Đề thi số 5 0 16 giây 21/06/2017 21:06:38 PM
23 Nguyenleyuko Đề thi số 3 0 20 giây 21/06/2017 21:06:37 PM
24 Nguyenleyuko Đề thi số 2 0 14 giây 21/06/2017 21:06:36 PM
25 Nguyenleyuko Đề thi số 3 0 6 giây 21/06/2017 21:06:10 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.