Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 anhemthoinbeo Tuần 7 Đề 27 19 11 phút 17 giây 01/05/2018 20:05:09 PM
2 anhemthoinbeo Tuần 5 Đề 21 18 10 phút 20 giây 01/05/2018 10:05:10 AM
3 anhemthoinbeo Tuần 3 Đề 20 24 7 phút 42 giây 01/05/2018 09:05:41 AM
4 anhemthoinbeo Tuần 20 Đề thi số 16 9 8 phút 48 giây 01/05/2018 09:05:18 AM
5 anhemthoinbeo Tuần 1 Đề 34 27 2 phút 46 giây 01/05/2018 07:05:49 AM
6 anhemthoinbeo Đề khảo sát cuối năm Đề thi số 21 2 1 phút 26 giây 26/04/2018 20:04:31 PM
7 anhemthoinbeo Đề dùng thử Đề dùng thử 27 2 phút 15 giây 26/04/2018 20:04:24 PM
8 anhemthoinbeo Đề dùng thử Đề dùng thử 26 30 phút 22 giây 25/04/2018 20:04:14 PM
9 anhemthoinbeo Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 27 giây 25/04/2018 20:04:09 PM
10 anhemthoinbeo Đề thi thử Đề thi thử 26 2 phút 34 giây 25/04/2018 20:04:05 PM
11 anhemthoinbeo Đề thi thử Đề thi thử 22 15 phút 56 giây 25/04/2018 10:04:36 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.