Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Eevee Tuần 3 Đề 20 25 15 phút 11 giây 21/04/2018 15:04:10 PM
2 Eevee Tuần 1 Đề 34 30 2 phút 21 giây 21/04/2018 15:04:07 PM
3 Eevee Tuần 2 Đề thi số 1 21 23 phút 23 giây 21/04/2018 14:04:33 PM
4 Eevee Tuần 1 Đề 34 30 7 phút 36 giây 21/04/2018 14:04:22 PM
5 Eevee Đề thi thử Đề thi thử 30 2 phút 9 giây 14/04/2018 18:04:41 PM
6 Eevee Đề dùng thử Đề dùng thử 30 1 phút 51 giây 14/04/2018 18:04:36 PM
7 Eevee Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 38 giây 14/04/2018 18:04:32 PM
8 Eevee Đề dùng thử Đề dùng thử 23 8 phút 20 giây 14/04/2018 18:04:19 PM
9 Eevee Đề thi thử Đề thi thử 23 4 phút 46 giây 14/04/2018 18:04:11 PM
10 Eevee Đề thi thử Đề thi thử 21 44 phút 59 giây 13/04/2018 22:04:14 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.