Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 khanhphuong Đề dùng thử Đề dùng thử 30 1 phút 37 giây 12/01/2018 18:01:11 PM
2 khanhphuong Đề dùng thử Đề dùng thử 27 2 phút 41 giây 12/01/2018 18:01:06 PM
3 khanhphuong Tuần 3 Đề 20 0 2 giây 16/11/2017 20:11:08 PM
4 khanhphuong Tuần 3 Đề 20 30 2 phút 31 giây 16/11/2017 20:11:06 PM
5 khanhphuong Tuần 3 Đề 20 0 2 giây 12/11/2017 14:11:18 PM
6 khanhphuong Tuần 3 Đề 20 30 5 phút 32 giây 12/11/2017 14:11:12 PM
7 khanhphuong Tuần 3 Đề 25 30 1 phút 49 giây 12/11/2017 10:11:18 AM
8 khanhphuong Tuần 3 Đề 25 0 3 giây 12/11/2017 10:11:16 AM
9 khanhphuong Tuần 3 Đề 25 30 1 phút 58 giây 12/11/2017 10:11:14 AM
10 khanhphuong Tuần 3 Đề 25 27 16 phút 32 giây 12/11/2017 09:11:51 AM
11 khanhphuong Đề tự luận ngôi sao khối 5 0 5 phút 40 giây 11/11/2017 21:11:33 PM
12 khanhphuong Đề trắc nghiệm ngôi sao khối 5 19 1 phút 19 giây 11/11/2017 21:11:30 PM
13 khanhphuong Đề trắc nghiệm ngôi sao khối 5 12 15 phút 5 giây 11/11/2017 21:11:13 PM
14 khanhphuong Đề thi thử Đề thi thử 30 2 giây 11/11/2017 20:11:43 PM
15 khanhphuong Đề thi thử Đề thi thử 30 2 phút 19 giây 11/11/2017 20:11:41 PM
16 khanhphuong Đề thi thử Đề thi thử 0 2 giây 11/11/2017 20:11:21 PM
17 khanhphuong Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 51 giây 11/11/2017 20:11:19 PM
18 khanhphuong Đề thi thử Đề thi thử 29 2 phút 18 giây 11/11/2017 20:11:14 PM
19 khanhphuong Đề thi thử Đề thi thử 23 6 phút 45 giây 11/11/2017 20:11:06 PM
20 khanhphuong Đề thi thử Đề thi thử 8 2 phút 16 giây 11/11/2017 19:11:58 PM
21 khanhphuong Tuần 1 Đề 34 0 11 giây 11/11/2017 19:11:57 PM
22 khanhphuong Đề dùng thử Đề dùng thử 0 11 giây 11/11/2017 19:11:55 PM
23 khanhphuong Tuần 3 Đề 20 30 2 giây 11/11/2017 14:11:13 PM
24 khanhphuong Tuần 3 Đề 20 30 1 phút 38 giây 11/11/2017 14:11:11 PM
25 khanhphuong Tuần 3 Đề 20 28 1 phút 44 giây 11/11/2017 14:11:08 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.