Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Linhkaa Đề thi thử 30 59 giây 28/06/2017 20:06:11 PM
2 Linhkaa Đề thi thử 28 1 phút 1 giây 28/06/2017 20:06:09 PM
3 Linhkaa Đề thi thử 28 1 phút 10 giây 28/06/2017 20:06:07 PM
4 Linhkaa Đề thi thử 22 3 phút 11 giây 28/06/2017 20:06:02 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.