Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Camquyen Đề thi thử 30 4 giây 29/06/2017 15:06:19 PM
2 Camquyen Đề thi thử 30 5 giây 29/06/2017 15:06:17 PM
3 Camquyen Đề thi thử 29 1 phút 38 giây 29/06/2017 15:06:13 PM
4 Camquyen Đề dùng thử 25 23 phút 49 giây 29/06/2017 14:06:18 PM
5 Camquyen Đề thi thử 0 4 giây 29/06/2017 11:06:45 AM
6 Camquyen Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 0 5 giây 29/06/2017 11:06:22 AM
7 Camquyen Đề thi thử 30 6 giây 29/06/2017 11:06:20 AM
8 Camquyen Đề thi thử 30 1 phút 4 giây 29/06/2017 11:06:17 AM
9 Camquyen Đề thi thử 30 5 giây 29/06/2017 11:06:15 AM
10 Camquyen Đề thi thử 30 1 phút 7 giây 29/06/2017 11:06:13 AM
11 Camquyen Đề thi thử 27 8 giây 29/06/2017 11:06:06 AM
12 Camquyen Đề thi thử 27 1 phút 29/06/2017 10:06:55 AM
13 Camquyen Đề thi thử 29 3 phút 12 giây 29/06/2017 10:06:47 AM
14 Camquyen Đề thi thử 28 5 giây 29/06/2017 10:06:06 AM
15 Camquyen Đề thi thử 28 2 phút 24 giây 29/06/2017 09:06:59 AM
16 Camquyen Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 25 6 phút 48 giây 29/06/2017 09:06:35 AM
17 Camquyen Đề thi thử 0 5 giây 28/06/2017 20:06:54 PM
18 Camquyen Đề thi thử 22 44 phút 59 giây 28/06/2017 09:06:24 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.