Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Thieny Đề thi thử 30 1 phút 28 giây 09/06/2017 17:06:55 PM
2 Thieny Đề thi thử 28 1 phút 32 giây 09/06/2017 17:06:47 PM
3 Thieny Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 8 2 phút 44 giây 09/06/2017 17:06:44 PM
4 Thieny Đề thi thử 27 1 phút 31 giây 09/06/2017 17:06:41 PM
5 Thieny Đề thi thử 28 1 phút 24 giây 09/06/2017 17:06:38 PM
6 Thieny Đề thi thử 22 1 phút 25 giây 09/06/2017 17:06:35 PM
7 Thieny Đề thi thử 16 1 phút 14 giây 09/06/2017 17:06:33 PM
8 Thieny Đề thi thử 16 1 phút 14 giây 09/06/2017 17:06:31 PM
9 Thieny Đề thi thử 13 1 phút 42 giây 09/06/2017 17:06:28 PM
10 Thieny Đề thi thử 11 1 phút 57 giây 09/06/2017 17:06:25 PM
11 Thieny Đề thi thử 11 2 phút 54 giây 09/06/2017 17:06:19 PM
12 Thieny Đề thi thử 8 4 phút 54 giây 09/06/2017 17:06:14 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.