Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Loanpham Đề thi số 13 25 2 phút 5 giây 29/06/2017 08:06:12 AM
2 Loanpham Đề thi số 7 13 2 phút 14 giây 24/06/2017 20:06:06 PM
3 Loanpham Đề thi số 11 13 2 phút 4 giây 24/06/2017 20:06:04 PM
4 Loanpham Đề thi số 14 27 2 phút 47 giây 24/06/2017 19:06:22 PM
5 Loanpham Đề thi số 6 5 2 phút 30 giây 24/06/2017 19:06:05 PM
6 Loanpham Đề thi số 22 26 1 phút 31 giây 23/06/2017 22:06:30 PM
7 Loanpham Đề thi số 19 8 10 phút 29 giây 23/06/2017 17:06:54 PM
8 Loanpham Đề thi số 22 26 1 phút 26 giây 23/06/2017 17:06:51 PM
9 Loanpham Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 14 3 phút 21 giây 23/06/2017 17:06:44 PM
10 Loanpham Đề thi số 15 9 2 phút 34 giây 23/06/2017 17:06:37 PM
11 Loanpham Đề thi số 12 19 1 phút 29 giây 23/06/2017 17:06:36 PM
12 Loanpham Đề thi số 16 18 2 phút 6 giây 23/06/2017 17:06:33 PM
13 Loanpham Đề thi số 5 10 5 phút 18 giây 23/06/2017 10:06:23 AM
14 Loanpham Đề thi số 7 7 10 phút 49 giây 23/06/2017 10:06:09 AM
15 Loanpham Đề thi số 7 10 1 phút 52 giây 22/06/2017 16:06:26 PM
16 Loanpham Đề thi số 4 7 3 phút 42 giây 22/06/2017 16:06:22 PM
17 Loanpham Đề thi số 2 14 3 phút 38 giây 22/06/2017 08:06:46 AM
18 Loanpham Đề thi số 1 8 4 phút 39 giây 22/06/2017 08:06:39 AM
19 Loanpham Đề thi thử 24 3 phút 1 giây 21/06/2017 22:06:09 PM
20 Loanpham Đề thi số 12 18 4 phút 48 giây 21/06/2017 15:06:26 PM
21 Loanpham Đề thi số 14 27 2 phút 38 giây 21/06/2017 15:06:20 PM
22 Loanpham Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 14 2 phút 25 giây 20/06/2017 19:06:07 PM
23 Loanpham Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 8 1 phút 59 giây 20/06/2017 19:06:05 PM
24 Loanpham Đề thi số 14 30 1 phút 48 giây 20/06/2017 19:06:02 PM
25 Loanpham Đề thi số 14 29 1 phút 41 giây 20/06/2017 18:06:59 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.