Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 tunganh Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 17 6 phút 6 giây 10/06/2017 16:06:12 PM
2 tunganh Đề thi thử 30 1 phút 51 giây 10/06/2017 16:06:10 PM
3 tunganh Đề dùng thử 4 44 phút 59 giây 09/06/2017 11:06:16 AM
4 tunganh Đề thi thử 30 1 phút 33 giây 07/06/2017 15:06:01 PM
5 tunganh Đề thi thử 29 2 phút 1 giây 07/06/2017 14:06:58 PM
6 tunganh Đề thi thử 28 1 phút 22 giây 07/06/2017 14:06:54 PM
7 tunganh Đề thi thử 14 12 phút 28 giây 07/06/2017 14:06:37 PM
8 tunganh Đề thi thử 10 31 phút 43 giây 05/06/2017 10:06:45 AM
9 tunganh Đề thi thử 9 1 phút 26 giây 05/06/2017 10:06:41 AM
10 tunganh Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 26 36 phút 11 giây 02/06/2017 17:06:17 PM
11 tunganh Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 2 16 giây 02/06/2017 17:06:17 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.