Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 QuyMonkey Đề 21 18 17 phút 14 giây 23/06/2017 07:06:36 AM
2 QuyMonkey Đề 22 19 9 phút 53 giây 14/06/2017 17:06:39 PM
3 QuyMonkey Đề 23 14 17 phút 13 giây 11/06/2017 10:06:45 AM
4 QuyMonkey Đề 24 21 22 phút 31 giây 11/06/2017 08:06:57 AM
5 QuyMonkey Đề thi thử 26 2 phút 13 giây 10/06/2017 10:06:29 AM
6 QuyMonkey Đề 25 27 1 phút 57 giây 10/06/2017 10:06:26 AM
7 QuyMonkey Đề 25 0 8 giây 10/06/2017 10:06:23 AM
8 QuyMonkey Đề 25 23 19 phút 10/06/2017 09:06:58 AM
9 QuyMonkey Đề 26 18 21 phút 32 giây 09/06/2017 09:06:50 AM
10 QuyMonkey Đề 27 0 19 giây 09/06/2017 09:06:50 AM
11 QuyMonkey Đề 27 19 13 phút 16 giây 08/06/2017 20:06:00 PM
12 QuyMonkey Đề 28 21 25 phút 39 giây 05/06/2017 08:06:54 AM
13 QuyMonkey Đề 29 16 28 phút 26 giây 04/06/2017 18:06:30 PM
14 QuyMonkey Đề 31 0 7 giây 04/06/2017 18:06:24 PM
15 QuyMonkey Đề 30 18 33 phút 46 giây 04/06/2017 11:06:03 AM
16 QuyMonkey Đề 31 21 28 phút 4 giây 03/06/2017 10:06:16 AM
17 QuyMonkey Đề 32 19 40 phút 51 giây 02/06/2017 15:06:14 PM
18 QuyMonkey Đề 33 12 42 phút 1 giây 02/06/2017 14:06:29 PM
19 QuyMonkey Đề 34 21 27 phút 56 giây 02/06/2017 11:06:01 AM
20 QuyMonkey Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 31/05/2017 15:05:06 PM
21 QuyMonkey Đề thi thử 28 1 phút 16 giây 31/05/2017 15:05:04 PM
22 QuyMonkey Đề thi thử 28 1 phút 55 giây 31/05/2017 15:05:00 PM
23 QuyMonkey Đề thi thử 0 10 giây 31/05/2017 14:05:59 PM
24 QuyMonkey Đề thi thử 22 5 phút 22 giây 31/05/2017 14:05:53 PM
25 QuyMonkey Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 0 32 giây 30/05/2017 12:05:23 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.