Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 chibenh Đề thi số 11 0 12 giây 29/06/2017 11:06:59 AM
2 chibenh Đề thi số 10 26 4 phút 50 giây 29/06/2017 11:06:53 AM
3 chibenh Đề thi số 10 0 7 giây 29/06/2017 11:06:41 AM
4 chibenh Đề thi số 9 30 54 giây 29/06/2017 11:06:40 AM
5 chibenh Đề thi số 9 29 1 phút 4 giây 29/06/2017 11:06:38 AM
6 chibenh Đề thi số 9 0 8 giây 29/06/2017 11:06:32 AM
7 chibenh Đề thi số 9 0 4 giây 29/06/2017 11:06:13 AM
8 chibenh Đề thi số 9 2 3 phút 38 giây 29/06/2017 11:06:09 AM
9 chibenh Đề thi thử Đề thi thử 5 7 phút 14 giây 29/06/2017 11:06:01 AM
10 chibenh Đề thi số 9 0 14 giây 29/06/2017 10:06:15 AM
11 chibenh Đề thi số 8 30 1 phút 3 giây 29/06/2017 10:06:14 AM
12 chibenh Đề thi số 8 29 1 phút 5 giây 29/06/2017 10:06:12 AM
13 chibenh Đề thi số 8 28 1 phút 15 giây 29/06/2017 10:06:06 AM
14 chibenh Đề thi số 8 2 59 giây 29/06/2017 09:06:44 AM
15 chibenh Đề thi số 7 30 54 giây 29/06/2017 09:06:43 AM
16 chibenh Đề thi số 7 0 24 giây 28/06/2017 22:06:54 PM
17 chibenh Đề thi số 6 29 1 phút 25 giây 28/06/2017 22:06:50 PM
18 chibenh Đề thi số 6 28 1 phút 27 giây 28/06/2017 22:06:47 PM
19 chibenh Đề thi số 6 0 14 giây 28/06/2017 22:06:22 PM
20 chibenh Đề thi số 6 0 12 giây 28/06/2017 22:06:19 PM
21 chibenh Đề thi số 5 29 8 phút 10 giây 27/06/2017 16:06:38 PM
22 chibenh Đề thi số 3 30 4 phút 31 giây 27/06/2017 16:06:32 PM
23 chibenh Đề thi số 1 27 10 phút 34 giây 27/06/2017 16:06:00 PM
24 chibenh Đề thi số 4 30 1 phút 3 giây 27/06/2017 15:06:56 PM
25 chibenh Đề thi số 2 28 11 phút 2 giây 27/06/2017 13:06:49 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.