Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 vanquan Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 11 35 phút 34 giây 30/08/2017 20:08:56 PM
2 vanquan Đề 05 21 22 phút 35 giây 29/08/2017 20:08:53 PM
3 vanquan Đề 04 19 24 phút 27 giây 03/08/2017 10:08:29 AM
4 vanquan Đề 03 12 10 phút 7 giây 02/08/2017 21:08:19 PM
5 vanquan Đề dùng thử 12 9 phút 38 giây 02/08/2017 21:08:08 PM
6 vanquan Đề 01 26 8 phút 4 giây 31/07/2017 21:07:55 PM
7 vanquan Đề 03 6 10 phút 28 giây 31/07/2017 21:07:41 PM
8 vanquan Đề 02 20 31 phút 31 giây 30/07/2017 20:07:54 PM
9 vanquan Đề 01 25 40 phút 54 giây 29/07/2017 20:07:44 PM
10 vanquan Đề thi thử 26 29 phút 24 giây 27/06/2017 08:06:49 AM
11 vanquan Đề thi số 16 26 44 phút 59 giây 27/06/2017 07:06:28 AM
12 vanquan Đề 32 28 26 phút 31 giây 26/06/2017 09:06:27 AM
13 vanquan Đề thi số 19 24 15 phút 12 giây 26/06/2017 08:06:03 AM
14 vanquan Đề 22 27 15 phút 35 giây 26/06/2017 07:06:33 AM
15 vanquan Đề 17 27 20 phút 27 giây 24/06/2017 10:06:58 AM
16 vanquan Đề 20 25 11 phút 55 giây 24/06/2017 10:06:42 AM
17 vanquan Đề 23 27 6 phút 11 giây 24/06/2017 10:06:30 AM
18 vanquan Đề thi số 21 24 39 phút 2 giây 24/06/2017 09:06:37 AM
19 vanquan Đề thi số 6 22 18 phút 50 giây 23/06/2017 11:06:07 AM
20 vanquan Đề thi số 18 25 6 phút 16 giây 23/06/2017 10:06:18 AM
21 vanquan Đề thi số 20 23 8 phút 31 giây 23/06/2017 10:06:08 AM
22 vanquan Đề 33 23 22 phút 26 giây 23/06/2017 08:06:55 AM
23 vanquan Đề 11 26 7 phút 17 giây 22/06/2017 10:06:02 AM
24 vanquan Đề 20 23 24 phút 26 giây 22/06/2017 09:06:17 AM
25 vanquan Đề 04 0 5 giây 21/06/2017 10:06:30 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.