Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Tran Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 33 giây 12/06/2017 10:06:22 AM
2 Tran Đề dùng thử Đề dùng thử 30 1 phút 23 giây 12/06/2017 10:06:20 AM
3 Tran Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 27 giây 07/06/2017 18:06:59 PM
4 Tran Đề thi thử Đề thi thử 28 1 phút 21 giây 07/06/2017 10:06:57 AM
5 Tran Đề thi thử Đề thi thử 28 1 phút 53 giây 07/06/2017 10:06:44 AM
6 Tran Đề thi thử Đề thi thử 19 16 phút 7 giây 07/06/2017 10:06:23 AM
7 Tran Đề dùng thử Đề dùng thử 30 1 phút 43 giây 07/06/2017 10:06:21 AM
8 Tran Đề dùng thử Đề dùng thử 30 1 phút 15 giây 05/06/2017 11:06:37 AM
9 Tran Đề dùng thử Đề dùng thử 30 2 phút 1 giây 05/06/2017 11:06:20 AM
10 Tran Đề dùng thử 26 3 phút 1 giây 03/06/2017 11:06:05 AM
11 Tran Đề dùng thử 30 3 phút 29 giây 01/06/2017 08:06:57 AM
12 Tran Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 20 2 phút 23 giây 25/05/2017 18:05:40 PM
13 Tran Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 13 8 phút 49 giây 25/05/2017 18:05:29 PM
14 Tran Đề dùng thử 25 5 phút 55 giây 25/05/2017 18:05:09 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.