Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Yennhi1904 Đề dùng thử 30 1 phút 16 giây 28/05/2017 16:05:52 PM
2 Yennhi1904 Đề dùng thử 30 1 phút 12 giây 28/05/2017 09:05:14 AM
3 Yennhi1904 Đề dùng thử 27 1 phút 50 giây 28/05/2017 09:05:11 AM
4 Yennhi1904 Đề thi thử 29 1 phút 17 giây 28/05/2017 09:05:08 AM
5 Yennhi1904 Đề dùng thử 25 1 phút 50 giây 26/05/2017 10:05:50 AM
6 Yennhi1904 Đề dùng thử 25 4 phút 53 giây 26/05/2017 10:05:15 AM
7 Yennhi1904 Đề thi thử 29 1 phút 27 giây 26/05/2017 10:05:13 AM
8 Yennhi1904 Đề thi thử 30 59 giây 21/05/2017 17:05:09 PM
9 Yennhi1904 Đề thi thử 29 1 phút 8 giây 21/05/2017 17:05:07 PM
10 Yennhi1904 Đề thi thử 26 1 phút 18 giây 21/05/2017 17:05:04 PM
11 Yennhi1904 Đề thi thử 25 6 phút 1 giây 21/05/2017 16:05:57 PM
12 Yennhi1904 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 30 1 phút 26 giây 21/05/2017 16:05:47 PM
13 Yennhi1904 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 21 12 phút 5 giây 21/05/2017 16:05:32 PM
14 Yennhi1904 Đề thi thử 16 9 phút 24 giây 16/05/2017 21:05:48 PM
15 Yennhi1904 Đề dùng thử 23 14 phút 29 giây 15/05/2017 20:05:16 PM
16 Yennhi1904 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 14 13 phút 11/05/2017 20:05:09 PM
17 Yennhi1904 Đề 05 3 1 phút 57 giây 12/03/2017 16:03:15 PM
18 Yennhi1904 Đề 04 27 7 phút 59 giây 12/03/2017 16:03:03 PM
19 Yennhi1904 Đề 03 16 5 phút 16 giây 07/03/2017 20:03:42 PM
20 Yennhi1904 Đề 02 27 8 phút 55 giây 04/03/2017 20:03:25 PM
21 Yennhi1904 Đề 01 24 8 phút 51 giây 04/03/2017 20:03:15 PM
22 Yennhi1904 Đề 19 28 12 phút 14 giây 22/10/2016 20:10:15 PM
23 Yennhi1904 Đề thi số 1 18 9 phút 35 giây 20/10/2016 21:10:01 PM
24 Yennhi1904 Đề 04 29 6 phút 36 giây 18/10/2016 20:10:33 PM
25 Yennhi1904 Đề 01 25 8 phút 46 giây 18/10/2016 19:10:45 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.