Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 duyanh54 Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 24/05/2017 19:05:25 PM
2 duyanh54 Đề thi thử 30 1 phút 32 giây 24/05/2017 19:05:22 PM
3 duyanh54 Đề thi thử 29 1 phút 29 giây 22/05/2017 19:05:24 PM
4 duyanh54 Đề thi thử 29 1 phút 25 giây 22/05/2017 19:05:21 PM
5 duyanh54 Đề thi thử 30 1 phút 33 giây 22/05/2017 19:05:19 PM
6 duyanh54 Đề thi thử 29 11 phút 35 giây 22/05/2017 18:05:55 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.