Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 trangiaphuoc Đề thi số 10 9 4 phút 26 giây 21/06/2017 08:06:18 AM
2 trangiaphuoc Đề thi số 8 6 2 phút 54 giây 18/06/2017 20:06:48 PM
3 trangiaphuoc Đề thi số 5 21 7 phút 3 giây 14/06/2017 18:06:53 PM
4 trangiaphuoc Đề thi số 4 28 3 phút 17 giây 14/06/2017 18:06:48 PM
5 trangiaphuoc Đề thi số 2 22 2 phút 16 giây 07/06/2017 19:06:29 PM
6 trangiaphuoc Đề thi số 1 22 4 phút 52 giây 07/06/2017 19:06:13 PM
7 trangiaphuoc Đề thi thử 30 5 phút 07/06/2017 19:06:07 PM
8 trangiaphuoc Đề thi số 20 25 7 phút 1 giây 02/06/2017 11:06:24 AM
9 trangiaphuoc Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 18 15 phút 27 giây 31/05/2017 20:05:02 PM
10 trangiaphuoc Đề thi thử 29 2 phút 19 giây 30/05/2017 18:05:13 PM
11 trangiaphuoc Đề thi số 21 23 5 phút 42 giây 30/05/2017 18:05:06 PM
12 trangiaphuoc Đề thi thử 29 3 phút 13 giây 29/05/2017 19:05:33 PM
13 trangiaphuoc Đề thi số 21 22 5 phút 47 giây 27/05/2017 16:05:32 PM
14 trangiaphuoc Đề thi số 15 25 6 phút 49 giây 27/05/2017 16:05:23 PM
15 trangiaphuoc Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 25/05/2017 17:05:05 PM
16 trangiaphuoc Đề thi thử 28 1 phút 23 giây 25/05/2017 17:05:03 PM
17 trangiaphuoc Đề thi thử 26 6 phút 21 giây 25/05/2017 16:05:55 PM
18 trangiaphuoc Đề thi số 16 19 10 phút 7 giây 23/05/2017 19:05:37 PM
19 trangiaphuoc Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 12 5 phút 47 giây 22/05/2017 21:05:34 PM
20 trangiaphuoc Đề thi số 20 23 5 phút 8 giây 22/05/2017 21:05:28 PM
21 trangiaphuoc Đề thi số 1 22 10 phút 24 giây 22/05/2017 21:05:16 PM
22 trangiaphuoc Đề thi số 19 20 7 phút 36 giây 21/05/2017 17:05:11 PM
23 trangiaphuoc Đề thi số 17 28 4 phút 54 giây 21/05/2017 16:05:49 PM
24 trangiaphuoc Đề thi số 15 16 13 phút 25 giây 19/05/2017 21:05:13 PM
25 trangiaphuoc Đề thi số 20 19 10 phút 57 giây 19/05/2017 21:05:01 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.