Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 minhthule Đề thi số 12 14 11 phút 3 giây 06/11/2017 20:11:50 PM
2 minhthule Đề thi số 10 16 1 phút 31 giây 23/10/2017 19:10:56 PM
3 minhthule Đề thi số 10 15 1 phút 51 giây 23/10/2017 19:10:52 PM
4 minhthule Đề thi số 10 15 15 phút 38 giây 23/10/2017 19:10:33 PM
5 minhthule Đề dùng thử Đề dùng thử 22 8 phút 14 giây 15/10/2017 20:10:50 PM
6 minhthule Đề thi thử 16 21 phút 14 giây 05/10/2017 20:10:23 PM
7 minhthule Đề thi số 1 18 11 phút 4 giây 17/09/2017 20:09:04 PM
8 minhthule Đề thi thử 30 1 phút 38 giây 24/07/2017 19:07:27 PM
9 minhthule Đề thi thử 30 1 phút 24 giây 23/07/2017 10:07:20 AM
10 minhthule Đề thi thử 28 2 phút 15 giây 23/07/2017 10:07:16 AM
11 minhthule Đề thi thử 17 1 phút 48 giây 23/07/2017 09:07:38 AM
12 minhthule Đề thi thử 11 14 phút 42 giây 23/07/2017 09:07:14 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.