Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 112392350537776404437 Đề dùng thử 30 1 phút 12 giây 25/06/2017 13:06:02 PM
2 112392350537776404437 Đề dùng thử 29 2 phút 36 giây 25/06/2017 12:06:59 PM
3 112392350537776404437 Đề dùng thử 23 5 phút 19 giây 24/06/2017 15:06:14 PM
4 112392350537776404437 Đề thi thử 29 58 giây 18/06/2017 09:06:51 AM
5 112392350537776404437 Đề thi thử 30 1 phút 6 giây 18/06/2017 09:06:50 AM
6 112392350537776404437 Đề thi thử 30 1 phút 10 giây 11/06/2017 09:06:55 AM
7 112392350537776404437 Đề thi thử 30 54 giây 10/06/2017 14:06:52 PM
8 112392350537776404437 Đề thi thử 30 1 phút 3 giây 10/06/2017 14:06:23 PM
9 112392350537776404437 Đề thi thử 30 1 phút 8 giây 10/06/2017 09:06:05 AM
10 112392350537776404437 Đề thi thử 30 1 phút 8 giây 10/06/2017 08:06:59 AM
11 112392350537776404437 Đề thi thử 30 1 phút 30 giây 09/06/2017 18:06:48 PM
12 112392350537776404437 Đề thi thử 30 1 phút 16 giây 09/06/2017 09:06:37 AM
13 112392350537776404437 Đề thi thử 29 1 phút 39 giây 09/06/2017 09:06:32 AM
14 112392350537776404437 Đề thi thử 28 4 phút 32 giây 09/06/2017 09:06:27 AM
15 112392350537776404437 Đề thi thử 21 14 phút 39 giây 08/06/2017 22:06:02 PM
16 112392350537776404437 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 27 5 phút 16 giây 17/05/2017 20:05:29 PM
17 112392350537776404437 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 24 10 phút 8 giây 17/05/2017 20:05:12 PM
18 112392350537776404437 Đề thi thử 23 5 phút 44 giây 17/05/2017 20:05:03 PM
19 112392350537776404437 Đề thi thử 18 15 phút 2 giây 13/05/2017 10:05:14 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.