Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 tranvietanh Đề thi số 22 26 7 phút 52 giây 29/06/2017 09:06:47 AM
2 tranvietanh Đề thi số 22 25 1 phút 6 giây 26/06/2017 17:06:39 PM
3 tranvietanh Đề thi số 22 21 36 phút 43 giây 26/06/2017 16:06:47 PM
4 tranvietanh Đề thi số 15 19 10 phút 53 giây 25/06/2017 16:06:00 PM
5 tranvietanh Đề thi số 14 26 1 phút 58 giây 25/06/2017 14:06:30 PM
6 tranvietanh Đề thi số 14 22 24 phút 59 giây 25/06/2017 13:06:54 PM
7 tranvietanh Đề thi số 12 24 26 phút 2 giây 24/06/2017 10:06:47 AM
8 tranvietanh Đề thi số 11 22 33 phút 4 giây 24/06/2017 09:06:31 AM
9 tranvietanh Đề thi số 10 27 8 phút 43 giây 24/06/2017 09:06:21 AM
10 tranvietanh Đề thi số 10 26 1 phút 48 giây 23/06/2017 20:06:11 PM
11 tranvietanh Đề thi số 10 20 3 phút 26 giây 23/06/2017 20:06:03 PM
12 tranvietanh Đề thi số 10 20 10 phút 20 giây 23/06/2017 19:06:46 PM
13 tranvietanh Đề thi số 9 28 1 phút 14 giây 23/06/2017 18:06:42 PM
14 tranvietanh Đề thi số 9 25 2 phút 20 giây 23/06/2017 18:06:38 PM
15 tranvietanh Đề thi số 9 22 18 phút 57 giây 23/06/2017 17:06:31 PM
16 tranvietanh Đề thi số 8 27 12 phút 32 giây 23/06/2017 11:06:38 AM
17 tranvietanh Đề thi số 8 21 38 phút 38 giây 23/06/2017 09:06:48 AM
18 tranvietanh Đề thi số 7 28 1 phút 13 giây 23/06/2017 09:06:35 AM
19 tranvietanh Đề thi số 7 28 10 giây 23/06/2017 09:06:33 AM
20 tranvietanh Đề thi số 7 28 2 phút 45 giây 23/06/2017 09:06:25 AM
21 tranvietanh Đề thi thử 30 2 phút 59 giây 23/06/2017 09:06:19 AM
22 tranvietanh Đề thi số 7 28 1 phút 56 giây 22/06/2017 09:06:20 AM
23 tranvietanh Đề 34 29 2 phút 49 giây 19/06/2017 09:06:43 AM
24 tranvietanh Đề 34 0 7 giây 19/06/2017 09:06:41 AM
25 tranvietanh Đề 34 22 7 phút 9 giây 19/06/2017 09:06:29 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.