Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 lamsonbros Đề 34 29 3 phút 47 giây 28/06/2017 19:06:13 PM
2 lamsonbros Đề 33 27 3 phút 57 giây 28/06/2017 19:06:09 PM
3 lamsonbros Đề 33 24 10 phút 41 giây 28/06/2017 18:06:58 PM
4 lamsonbros Đề 33 0 26 giây 28/06/2017 18:06:57 PM
5 lamsonbros Đề 32 30 3 phút 5 giây 28/06/2017 10:06:54 AM
6 lamsonbros Đề 32 0 5 giây 28/06/2017 10:06:53 AM
7 lamsonbros Đề 31 29 5 phút 58 giây 28/06/2017 10:06:44 AM
8 lamsonbros Đề 31 0 14 giây 28/06/2017 10:06:44 AM
9 lamsonbros Đề 30 30 3 phút 19 giây 27/06/2017 19:06:32 PM
10 lamsonbros Đề 30 0 6 giây 27/06/2017 19:06:31 PM
11 lamsonbros Đề 29 29 2 phút 42 giây 27/06/2017 19:06:28 PM
12 lamsonbros Đề 29 0 3 giây 27/06/2017 19:06:24 PM
13 lamsonbros Đề 28 29 2 phút 30 giây 27/06/2017 11:06:24 AM
14 lamsonbros Đề 28 0 8 giây 27/06/2017 11:06:17 AM
15 lamsonbros Đề 27 30 2 phút 51 giây 27/06/2017 11:06:09 AM
16 lamsonbros Đề 27 0 27 giây 27/06/2017 11:06:00 AM
17 lamsonbros Đề 27 0 4 giây 27/06/2017 10:06:58 AM
18 lamsonbros Đề 26 30 3 phút 33 giây 27/06/2017 10:06:35 AM
19 lamsonbros Đề 26 0 15 giây 27/06/2017 10:06:31 AM
20 lamsonbros Đề 25 30 1 phút 52 giây 26/06/2017 19:06:06 PM
21 lamsonbros Đề 25 0 4 giây 26/06/2017 19:06:00 PM
22 lamsonbros Đề 24 30 3 phút 24 giây 26/06/2017 18:06:54 PM
23 lamsonbros Đề 24 0 6 giây 26/06/2017 18:06:53 PM
24 lamsonbros Đề 23 28 3 phút 40 giây 26/06/2017 10:06:36 AM
25 lamsonbros Đề 23 0 4 giây 26/06/2017 10:06:36 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.