Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
76 ducnghia Đề 01 29 57 giây 22/04/2017 16:04:52 PM
77 ducnghia Đề 01 29 1 phút 22/04/2017 16:04:51 PM
78 ducnghia Đề 01 30 54 giây 22/04/2017 16:04:47 PM
79 ducnghia Đề 01 30 1 phút 4 giây 22/04/2017 16:04:44 PM
80 ducnghia Đề 01 28 1 phút 29 giây 22/04/2017 16:04:41 PM
81 ducnghia Đề 01 21 8 phút 54 giây 22/04/2017 16:04:31 PM
82 ducnghia Đề 01 21 7 phút 1 giây 22/04/2017 16:04:18 PM
83 ducnghia Đề thi số 1 20 6 phút 56 giây 22/04/2017 16:04:06 PM
84 ducnghia Đề 02 20 10 phút 6 giây 17/04/2017 18:04:04 PM
85 ducnghia Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 18 32 phút 33 giây 16/04/2017 19:04:54 PM
86 ducnghia Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 27 5 phút 47 giây 16/04/2017 19:04:44 PM
87 ducnghia Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 19 21 phút 43 giây 16/04/2017 14:04:31 PM
88 ducnghia Đề thi số 1 19 11 phút 38 giây 16/04/2017 11:04:55 AM
89 ducnghia Đề 01 18 17 phút 20 giây 16/04/2017 11:04:37 AM
90 ducnghia Đề dùng thử 25 1 phút 23 giây 15/04/2017 22:04:11 PM
91 ducnghia Đề dùng thử 0 4 giây 15/04/2017 22:04:10 PM
92 ducnghia Đề dùng thử 26 3 phút 10 giây 15/04/2017 22:04:07 PM
93 ducnghia Đề dùng thử 20 14 phút 41 giây 15/04/2017 21:04:49 PM
94 ducnghia Đề thi thử 27 2 phút 10 giây 15/04/2017 21:04:17 PM
95 ducnghia Đề thi thử 19 29 phút 25 giây 15/04/2017 20:04:42 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.