Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
51 ducnghia Đề thi số 17 20 17 phút 51 giây 17/05/2017 21:05:45 PM
52 ducnghia Đề 13 21 18 phút 38 giây 17/05/2017 21:05:25 PM
53 ducnghia Đề 28 27 13 phút 10 giây 17/05/2017 20:05:53 PM
54 ducnghia Đề thi số 14 23 18 phút 49 giây 16/05/2017 21:05:38 PM
55 ducnghia Đề 11 21 17 phút 45 giây 16/05/2017 21:05:16 PM
56 ducnghia Đề 06 25 13 phút 37 giây 16/05/2017 20:05:59 PM
57 ducnghia Đề 26 22 18 phút 11 giây 13/05/2017 20:05:30 PM
58 ducnghia Đề thi số 1 29 9 phút 16 giây 10/05/2017 21:05:52 PM
59 ducnghia Đề 27 22 14 phút 58 giây 09/05/2017 20:05:46 PM
60 ducnghia Đề 32 26 2 phút 54 giây 07/05/2017 14:05:34 PM
61 ducnghia Đề 32 25 16 phút 31 giây 07/05/2017 10:05:25 AM
62 ducnghia Đề 09 23 12 phút 55 giây 26/04/2017 21:04:24 PM
63 ducnghia Đề thi số 6 19 18 phút 54 giây 26/04/2017 21:04:02 PM
64 ducnghia Đề 32 26 22 phút 54 giây 26/04/2017 20:04:37 PM
65 ducnghia Đề 33 18 31 phút 28 giây 23/04/2017 21:04:47 PM
66 ducnghia Đề thi số 1 30 1 phút 5 giây 23/04/2017 21:04:04 PM
67 ducnghia Đề thi số 1 26 6 phút 22 giây 23/04/2017 20:04:55 PM
68 ducnghia Đề thi thử 30 53 giây 23/04/2017 20:04:54 PM
69 ducnghia Đề thi thử 29 1 phút 38 giây 23/04/2017 20:04:50 PM
70 ducnghia Đề thi thử 24 15 phút 34 giây 23/04/2017 20:04:32 PM
71 ducnghia Đề 01 30 50 giây 22/04/2017 17:04:01 PM
72 ducnghia Đề 01 30 53 giây 22/04/2017 16:04:59 PM
73 ducnghia Đề 01 30 53 giây 22/04/2017 16:04:58 PM
74 ducnghia Đề 01 30 53 giây 22/04/2017 16:04:56 PM
75 ducnghia Đề 01 29 53 giây 22/04/2017 16:04:54 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.