Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
26 ducnghia Đề thi số 3 21 19 phút 51 giây 02/06/2017 20:06:22 PM
27 ducnghia Đề thi số 14 23 28 phút 53 giây 02/06/2017 19:06:51 PM
28 ducnghia Đề 22 22 21 phút 3 giây 02/06/2017 19:06:25 PM
29 ducnghia Đề 04 23 12 phút 24 giây 31/05/2017 09:05:32 AM
30 ducnghia Đề 33 25 28 phút 10 giây 30/05/2017 19:05:47 PM
31 ducnghia Đề thi số 12 23 15 phút 1 giây 28/05/2017 16:05:56 PM
32 ducnghia Đề 12 22 14 phút 18 giây 28/05/2017 16:05:38 PM
33 ducnghia Đề 30 26 27 phút 9 giây 27/05/2017 18:05:00 PM
34 ducnghia Đề 27 27 5 phút 3 giây 27/05/2017 14:05:26 PM
35 ducnghia Đề thi số 16 22 22 phút 3 giây 26/05/2017 09:05:44 AM
36 ducnghia Đề 34 30 1 phút 30 giây 26/05/2017 09:05:40 AM
37 ducnghia Đề 34 23 11 phút 17 giây 26/05/2017 09:05:27 AM
38 ducnghia Đề 08 30 1 phút 6 giây 22/05/2017 22:05:16 PM
39 ducnghia Đề 08 29 1 phút 28 giây 22/05/2017 22:05:10 PM
40 ducnghia Đề 08 24 27 phút 4 giây 22/05/2017 21:05:42 PM
41 ducnghia Đề 27 27 12 phút 1 giây 22/05/2017 21:05:03 PM
42 ducnghia Đề thi số 18 23 34 phút 51 giây 21/05/2017 21:05:12 PM
43 ducnghia Đề 06 25 16 phút 2 giây 21/05/2017 20:05:55 PM
44 ducnghia Đề 31 25 20 phút 41 giây 21/05/2017 20:05:30 PM
45 ducnghia Đề 29 23 22 phút 44 giây 19/05/2017 20:05:50 PM
46 ducnghia Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 1 phút 37 giây 18/05/2017 21:05:44 PM
47 ducnghia Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 24 15 phút 42 giây 18/05/2017 21:05:27 PM
48 ducnghia Đề 31 24 27 phút 18/05/2017 20:05:57 PM
49 ducnghia Đề thi số 17 30 1 phút 9 giây 17/05/2017 22:05:07 PM
50 ducnghia Đề thi số 17 26 1 phút 29 giây 17/05/2017 22:05:05 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.