Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 nguyenducthinh Đề thi số 7 2 2 phút 14 giây 13/08/2017 09:08:20 AM
2 nguyenducthinh Đề thi số 3 17 10 phút 21 giây 12/08/2017 16:08:01 PM
3 nguyenducthinh Đề thi số 1 25 3 phút 6 giây 12/08/2017 15:08:57 PM
4 nguyenducthinh Đề thi thử 22 5 phút 20 giây 12/08/2017 15:08:47 PM
5 nguyenducthinh Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2017 1 30 giây 12/08/2017 15:08:42 PM
6 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 45 giây 13/06/2017 21:06:07 PM
7 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 56 giây 13/06/2017 21:06:06 PM
8 nguyenducthinh Đề thi số 1 29 1 phút 2 giây 13/06/2017 21:06:04 PM
9 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 42 giây 13/06/2017 21:06:03 PM
10 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 42 giây 13/06/2017 21:06:02 PM
11 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 41 giây 13/06/2017 20:06:59 PM
12 nguyenducthinh Đề thi số 1 28 42 giây 13/06/2017 20:06:58 PM
13 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 43 giây 13/06/2017 20:06:56 PM
14 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 46 giây 13/06/2017 20:06:54 PM
15 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 1 phút 16 giây 13/06/2017 20:06:52 PM
16 nguyenducthinh Đề thi số 1 0 8 giây 12/06/2017 19:06:54 PM
17 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 48 giây 11/06/2017 20:06:13 PM
18 nguyenducthinh Đề thi số 1 30 50 giây 11/06/2017 20:06:11 PM
19 nguyenducthinh Đề thi số 1 29 1 phút 2 giây 11/06/2017 20:06:09 PM
20 nguyenducthinh Đề dùng thử 16 12 phút 19 giây 11/06/2017 15:06:54 PM
21 nguyenducthinh Đề 01 18 14 phút 6 giây 11/06/2017 15:06:39 PM
22 nguyenducthinh Đề thi số 1 0 26 giây 11/06/2017 07:06:43 AM
23 nguyenducthinh Đề thi số 4 4 3 phút 18 giây 07/06/2017 06:06:36 AM
24 nguyenducthinh Đề thi số 3 21 5 phút 50 giây 05/06/2017 07:06:21 AM
25 nguyenducthinh Đề thi thử 30 1 phút 11 giây 02/06/2017 16:06:05 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.