Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 tranggiakhang Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 17 1 phút 59 giây 26/06/2017 19:06:34 PM
2 tranggiakhang Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 15 13 phút 13 giây 26/06/2017 19:06:02 PM
3 tranggiakhang Đề 29 16 13 phút 40 giây 21/06/2017 19:06:16 PM
4 tranggiakhang Đề 28 16 19 phút 49 giây 21/06/2017 18:06:53 PM
5 tranggiakhang Đề 27 24 30 phút 49 giây 18/06/2017 17:06:19 PM
6 tranggiakhang Đề 26 15 15 phút 46 giây 18/06/2017 17:06:02 PM
7 tranggiakhang Đề 24 16 14 phút 13 giây 17/06/2017 21:06:00 PM
8 tranggiakhang Đề 23 14 16 phút 57 giây 17/06/2017 20:06:40 PM
9 tranggiakhang Đề 22 21 15 phút 15 giây 16/06/2017 21:06:04 PM
10 tranggiakhang Đề 19 26 23 phút 36 giây 15/06/2017 20:06:26 PM
11 tranggiakhang Đề 10 20 18 phút 37 giây 13/06/2017 20:06:24 PM
12 tranggiakhang Đề 04 23 19 phút 54 giây 11/06/2017 20:06:41 PM
13 tranggiakhang Đề 03 19 1 phút 59 giây 11/06/2017 20:06:29 PM
14 tranggiakhang Đề 01 22 38 phút 40 giây 08/06/2017 20:06:59 PM
15 tranggiakhang Đề thi số 2 10 14 phút 8 giây 02/06/2017 15:06:52 PM
16 tranggiakhang Đề thi số 1 19 12 phút 19 giây 02/06/2017 15:06:39 PM
17 tranggiakhang Đề thi thử 22 8 phút 4 giây 31/05/2017 09:05:31 AM
18 tranggiakhang Đề thi số 20 15 17 phút 42 giây 30/05/2017 18:05:55 PM
19 tranggiakhang Đề thi số 17 18 11 phút 47 giây 30/05/2017 10:05:05 AM
20 tranggiakhang Đề thi số 16 16 11 phút 39 giây 30/05/2017 09:05:52 AM
21 tranggiakhang Đề thi số 15 15 12 phút 9 giây 29/05/2017 19:05:37 PM
22 tranggiakhang Đề thi số 14 20 14 phút 13 giây 29/05/2017 19:05:10 PM
23 tranggiakhang Đề thi số 14 12 9 phút 11 giây 29/05/2017 18:05:51 PM
24 tranggiakhang Đề thi số 12 12 15 phút 50 giây 29/05/2017 15:05:34 PM
25 tranggiakhang Đề thi số 11 9 17 phút 50 giây 29/05/2017 15:05:13 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.