Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 Nguyenhien Đề thi thử 22 3 phút 55 giây 29/03/2017 21:03:36 PM
2 Nguyenhien Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 12 4 phút 13 giây 29/03/2017 21:03:32 PM
3 Nguyenhien Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 16 5 phút 52 giây 16/03/2017 22:03:02 PM
4 Nguyenhien Đề thi thử 29 1 phút 34 giây 06/03/2017 20:03:47 PM
5 Nguyenhien Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 03/03/2017 21:03:48 PM
6 Nguyenhien Đề thi thử 29 1 phút 45 giây 03/03/2017 21:03:45 PM
7 Nguyenhien Đề thi thử 28 1 phút 39 giây 03/03/2017 21:03:42 PM
8 Nguyenhien Đề thi thử 21 2 phút 53 giây 03/03/2017 21:03:38 PM
9 Nguyenhien Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 12 5 phút 25 giây 03/03/2017 21:03:27 PM
10 Nguyenhien Đề thi thử 18 1 phút 25 giây 01/03/2017 22:03:49 PM
11 Nguyenhien Đề thi thử 13 5 phút 12 giây 01/03/2017 22:03:39 PM
12 Nguyenhien Đề thi thử 11 44 phút 30 giây 01/03/2017 21:03:51 PM
13 Nguyenhien Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 15 9 phút 34 giây 01/03/2017 21:03:35 PM
14 Nguyenhien Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 11 9 phút 47 giây 01/03/2017 21:03:25 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.