Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 1203962686384266 Đề thi thử 30 1 phút 7 giây 05/02/2017 20:02:02 PM
2 1203962686384266 Đề thi thử 30 1 phút 2 giây 05/02/2017 13:02:14 PM
3 1203962686384266 Đề thi thử 30 1 phút 12 giây 05/02/2017 13:02:06 PM
4 1203962686384266 Đề thi thử 29 1 phút 8 giây 04/02/2017 19:02:28 PM
5 1203962686384266 Đề thi thử 30 57 giây 04/02/2017 19:02:09 PM
6 1203962686384266 Đề thi thử 30 1 phút 1 giây 04/02/2017 19:02:07 PM
7 1203962686384266 Đề thi thử 30 1 phút 10 giây 04/02/2017 16:02:27 PM
8 1203962686384266 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 22 25 phút 56 giây 04/02/2017 10:02:31 AM
9 1203962686384266 Đề thi thử 29 1 phút 2 giây 04/02/2017 10:02:26 AM
10 1203962686384266 Đề thi thử 30 1 phút 4 giây 04/02/2017 10:02:15 AM
11 1203962686384266 Đề thi thử 30 1 phút 11 giây 04/02/2017 10:02:12 AM
12 1203962686384266 Đề thi thử 28 1 phút 14 giây 04/02/2017 10:02:09 AM
13 1203962686384266 Đề thi thử 22 1 phút 31 giây 04/02/2017 10:02:06 AM
14 1203962686384266 Đề thi thử 21 2 phút 26 giây 04/02/2017 10:02:03 AM
15 1203962686384266 Đề thi thử 16 36 phút 47 giây 03/02/2017 20:02:26 PM
16 1203962686384266 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 7 44 phút 59 giây 03/02/2017 19:02:15 PM
17 1203962686384266 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2016 10 9 phút 17 giây 03/02/2017 14:02:04 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.