Hotline: 0936 738 986

Danh sách các bài thi

Quay lại
# Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 1688401291489023 Đề thi thử 30 1 phút 43 giây 03/12/2016 10:12:34 AM
2 1688401291489023 Đề thi thử 28 2 phút 58 giây 03/12/2016 10:12:28 AM
3 1688401291489023 Đề thi thử 14 18 phút 40 giây 03/12/2016 10:12:04 AM
4 1688401291489023 Đề dùng thử 30 3 phút 32 giây 18/11/2016 21:11:54 PM
5 1688401291489023 Đề dùng thử 0 15 giây 18/11/2016 21:11:53 PM
6 1688401291489023 Đề dùng thử 14 7 phút 25 giây 18/11/2016 21:11:42 PM
7 1688401291489023 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 30 1 phút 36 giây 18/11/2016 20:11:59 PM
8 1688401291489023 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 28 2 phút 57 giây 18/11/2016 20:11:54 PM
9 1688401291489023 Đề thi chính thức vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa năm 2015 17 22 phút 10 giây 18/11/2016 20:11:24 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.