Hotline: 0936 738 986

BẢNG THÀNH TÍCH THEO TUẦN

Chọn xem bảng thành tích theo tuần:
Sắp xếp theo:

Đánh giá theo mức độ chăm chỉ

Xếp hạng Tên đăng nhập Tuần
1 nguyentrinhgiahan 35 3 0 Tuần 15(08-04-2019 đến 14-04-2019)
2 zinbattle 11 2 0 Tuần 15(08-04-2019 đến 14-04-2019)
3 thanhtu2009 6 3 0 Tuần 15(08-04-2019 đến 14-04-2019)
4 levankhanh0711 3 0 0 Tuần 15(08-04-2019 đến 14-04-2019)
5 LeHaiAnh 3 0 0 Tuần 15(08-04-2019 đến 14-04-2019)
6 vunamkhanh 0 2 0 Tuần 15(08-04-2019 đến 14-04-2019)
7 dangquoctrung08 0 1 0 Tuần 15(08-04-2019 đến 14-04-2019)
Xem kết quả học tập cụ thể của bạn Tại đây. Nếu bạn chưa có tên trên bảng thành tích tuần này, bạn cần cố gắng để được xếp thứ hạng tuần sau! Chúc bạn thành công!

* Chú ý :

 • Thưởng cây (Đánh giá mức độ chăm chỉ của HS) :
  Dựa vào số câu luyện tập trong tuần học sinh đã làm.
  + 50 đến 59 câu/1 tuần : Thưởng 1 cây
  + 60 đến 70 câu/ 1 tuần: Thưởng 2 cây
  + 70 đến 80 câu/ 1 tuần : Thưởng 3 cây
  + Trên 80 câu: Làm thêm 10 câu thưởng thêm 1 cây
  Dựa vào phần trăm làm đúng phần game từ vựng
  + 50 đến 69% làm đúng game từ vựng /1 tuần : Thưởng 1 cây
  + 70 đến 79% làm đúng game từ vựng /1 tuần : Thưởng 2 cây
  + 80 đến 100% làm đúng game từ vựng /1 tuần: Thưởng 3 cây
 • Thưởng hoa (Đánh giá mức độ luyện tập hiệu quả của HS): Dựa vào phần trăm số câu trả lời đúng trong các bài luyện tập mỗi tuần mà học sinh đã làm.
  + 50 đến 69% câu trả lời đúng /1 tuần : Thưởng 1 bông hoa
  + 70 đến 79% câu trả lời đúng/1 tuần : Thưởng 2 bông hoa
  + 80 đến 100% câu trả lời đúng /1 tuần: Thưởng 3 bông hoa
 • Thưởng quả (Đánh giá kết quả làm đề luyện tập và đề kiểm tra toàn diện của HS): Dựa vào phần trăm số câu trả lới đúng ở các đề luyện tập và đề kiểm tra toàn diện trong tuần mà học sinh đã làm.
  + 50 đến 69% câu trả lời đúng/ 1 tuần: Thưởng 1 quả
  + 70 đến 79% câu trả lời đúng : Thưởng 2 quả
  + 80 đến 100% câu trả lời đúng : Thưởng 3 quả
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.