Hotline: 0965 90 91 95

BẢNG THÀNH TÍCH THEO TUẦN

Chọn xem bảng thành tích theo tuần:
Sắp xếp theo:

Đánh giá theo mức độ chăm chỉ

Xếp hạng Tên đăng nhập Tuần
1 nguyentuananh07 3609 3 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
2 tranyenchi 1881 3 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
3 ngoclinh1210 1541 2 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
4 Quynh_Trang 1493 3 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
5 phamhongminh 1383 3 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
6 HoangHuyen 1184 3 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
7 vohoangdat12345 955 3 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
8 toet110507 918 3 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
9 doanhoanganh 871 3 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
10 thanhthaohai 854 1 0 Tuần 38(17-09-2018 đến 23-09-2018)
Xem kết quả học tập cụ thể của bạn Tại đây. Nếu bạn chưa có tên trên bảng thành tích tuần này, bạn cần cố gắng để được xếp thứ hạng tuần sau! Chúc bạn thành công!

* Chú ý :

 • Thưởng cây (Đánh giá mức độ chăm chỉ của HS) :
  Dựa vào số câu luyện tập trong tuần học sinh đã làm.
  + 50 đến 59 câu/1 tuần : Thưởng 1 cây
  + 60 đến 70 câu/ 1 tuần: Thưởng 2 cây
  + 70 đến 80 câu/ 1 tuần : Thưởng 3 cây
  + Trên 80 câu: Làm thêm 10 câu thưởng thêm 1 cây
  Dựa vào phần trăm làm đúng phần game từ vựng
  + 50 đến 69% làm đúng game từ vựng /1 tuần : Thưởng 1 cây
  + 70 đến 79% làm đúng game từ vựng /1 tuần : Thưởng 2 cây
  + 80 đến 100% làm đúng game từ vựng /1 tuần: Thưởng 3 cây
 • Thưởng hoa (Đánh giá mức độ luyện tập hiệu quả của HS): Dựa vào phần trăm số câu trả lời đúng trong các bài luyện tập mỗi tuần mà học sinh đã làm.
  + 50 đến 69% câu trả lời đúng /1 tuần : Thưởng 1 bông hoa
  + 70 đến 79% câu trả lời đúng/1 tuần : Thưởng 2 bông hoa
  + 80 đến 100% câu trả lời đúng /1 tuần: Thưởng 3 bông hoa
 • Thưởng quả (Đánh giá kết quả làm đề luyện tập và đề kiểm tra toàn diện của HS): Dựa vào phần trăm số câu trả lới đúng ở các đề luyện tập và đề kiểm tra toàn diện trong tuần mà học sinh đã làm.
  + 50 đến 69% câu trả lời đúng/ 1 tuần: Thưởng 1 quả
  + 70 đến 79% câu trả lời đúng : Thưởng 2 quả
  + 80 đến 100% câu trả lời đúng : Thưởng 3 quả
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.