Hotline: 0936 738 986

Bảng xếp hạng

45:00

Xếp hạng Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
161 GIA KIỆT Đề thi thử Đề thi thử 30 7 phút 21 giây 28/05/2017 19:05:03 PM
162 dinhlamkhue Đề thi thử Đề thi thử 30 7 phút 35 giây 15/04/2018 20:04:36 PM
163 hvquynhanh Đề thi thử Đề thi thử 30 18 phút 17 giây 15/06/2017 10:06:12 AM
164 behannah Đề thi thử Đề thi thử 30 23 phút 19 giây 25/02/2017 21:02:30 PM
165 minhchau_101 Đề thi thử Đề thi thử 30 26 phút 35 giây 14/06/2017 10:06:33 AM
166 diemquynhlvq Đề thi thử Đề thi thử 30 30 phút 48 giây 31/05/2017 10:05:56 AM
167 anhkim7978 Đề thi thử Đề thi thử 29 4 giây 07/05/2017 16:05:12 PM
168 thucquan1307 Đề thi thử Đề thi thử 29 4 giây 26/05/2017 10:05:16 AM
169 duyanh06 Đề thi thử Đề thi thử 29 12 giây 07/05/2017 09:05:46 AM
170 Anhcaotue Đề thi thử Đề thi thử 29 32 giây 15/06/2017 18:06:03 PM
171 ductrong Đề thi thử Đề thi thử 29 50 giây 18/03/2017 19:03:52 PM
172 ducthuan Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 6 giây 02/08/2017 14:08:31 PM
173 hathuyminh Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 9 giây 16/05/2017 22:05:24 PM
174 buinguyenngocmai Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 9 giây 21/04/2017 19:04:24 PM
175 112239714076249343759 Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 10 giây 30/03/2017 20:03:41 PM
176 108887408426448598765 Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 12 giây 07/03/2017 21:03:42 PM
177 truongaivanbabyhhh123 Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 13 giây 28/06/2017 23:06:10 PM
178 nhatkhoa122006@gmail.com Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 13 giây 29/08/2016 20:08:39 PM
179 hoangtuyetvy Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 14 giây 30/05/2017 19:05:32 PM
180 Lethaison52 Đề thi thử Đề thi thử 29 1 phút 14 giây 30/05/2017 17:05:47 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.