Hotline: 0936 738 986

Bảng xếp hạng

45:00

Xếp hạng Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
141 dinhxuanlan Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 22 giây 03/05/2017 21:05:05 PM
142 phungkienminh Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 24 giây 09/04/2018 21:04:35 PM
143 khuenguyen Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 27 giây 16/04/2017 21:04:24 PM
144 Trongnguyen07 Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 30 giây 13/04/2018 08:04:37 AM
145 khang2404 Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 32 giây 25/05/2017 18:05:06 PM
146 huongdiep Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 37 giây 27/04/2018 16:04:53 PM
147 minhthu1805 Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 38 giây 03/04/2017 19:04:37 PM
148 hoquynhtrang Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 47 giây 21/04/2018 21:04:34 PM
149 105334937431496529635 Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 50 giây 05/06/2017 09:06:56 AM
150 Haonhien Đề thi thử Đề thi thử 30 3 phút 56 giây 29/06/2017 20:06:22 PM
151 Nhanmaplq Đề thi thử Đề thi thử 30 4 phút 7 giây 19/11/2016 18:11:44 PM
152 Thao Tam Đề thi thử Đề thi thử 30 4 phút 21 giây 10/05/2017 16:05:19 PM
153 Phantranduy Đề thi thử Đề thi thử 30 4 phút 38 giây 05/05/2018 21:05:47 PM
154 baotran0206 Đề thi thử Đề thi thử 30 4 phút 45 giây 22/06/2017 19:06:54 PM
155 huynam Đề thi thử Đề thi thử 30 5 phút 2 giây 12/05/2017 21:05:16 PM
156 halinh007 Đề thi thử Đề thi thử 30 5 phút 38 giây 13/04/2018 21:04:38 PM
157 bicunso Đề thi thử Đề thi thử 30 6 phút 20/04/2018 17:04:35 PM
158 quynhgiang123 Đề thi thử Đề thi thử 30 6 phút 42 giây 13/06/2017 09:06:10 AM
159 anhkhoanbk53 Đề thi thử Đề thi thử 30 6 phút 44 giây 26/06/2017 18:06:27 PM
160 Khoisocute Đề thi thử Đề thi thử 30 6 phút 55 giây 27/06/2017 16:06:22 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.