Hotline: 0936 738 986

Bảng xếp hạng

45:00

Xếp hạng Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
81 Thieny Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 28 giây 09/06/2017 17:06:55 PM
82 haipeter Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 28 giây 10/06/2017 19:06:15 PM
83 tranvietanh Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 31 giây 30/05/2017 10:05:27 AM
84 minhphuong0908 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 33 giây 18/12/2016 21:12:43 PM
85 tunganh Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 33 giây 07/06/2017 15:06:01 PM
86 vothithuhuyen2017 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 33 giây 26/06/2017 06:06:49 AM
87 flsn057 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 33 giây 24/07/2017 22:07:32 PM
88 annathu Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 34 giây 05/11/2017 16:11:49 PM
89 hieu2007 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 35 giây 22/10/2017 21:10:00 PM
90 vanquan Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 35 giây 29/05/2017 20:05:17 PM
91 Loanpham Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 35 giây 19/06/2017 17:06:54 PM
92 huyquynh Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 36 giây 06/06/2017 19:06:44 PM
93 baongoc2007 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 36 giây 20/03/2018 21:03:48 PM
94 Tonhuhb52 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 36 giây 15/08/2016 20:08:01 PM
95 tranggiakhang Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 37 giây 18/05/2017 19:05:13 PM
96 Eevee Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 38 giây 13/04/2018 22:04:14 PM
97 HANA1910 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 38 giây 10/07/2017 11:07:15 AM
98 songngoc Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 39 giây 10/10/2017 20:10:19 PM
99 thaoanh4a03 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 43 giây 03/10/2016 15:10:58 PM
100 1688401291489023 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 43 giây 03/12/2016 10:12:34 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.