Hotline: 0936 738 986

Bảng xếp hạng

45:00

Xếp hạng Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
61 hoailinh89662006 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 19 giây 24/08/2016 19:08:48 PM
62 anhnguyen2006 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 19 giây 13/11/2016 16:11:15 PM
63 khanhdu Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 20 giây 05/06/2017 08:06:41 AM
64 Nguyenhien Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 03/03/2017 21:03:48 PM
65 QuyMonkey Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 31/05/2017 15:05:06 PM
66 trangiaphuoc Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 25/05/2017 17:05:05 PM
67 spacy.tran Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 12/10/2016 19:10:18 PM
68 Nguyenleyuko Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 22/07/2016 10:07:21 AM
69 duyanh54 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 21 giây 24/05/2017 19:05:25 PM
70 Minhson020407 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 22 giây 04/05/2018 20:05:07 PM
71 vh0505 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 23 giây 22/05/2017 20:05:10 PM
72 minhthule Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 24 giây 23/07/2017 10:07:20 AM
73 Dieutram Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 24 giây 11/11/2016 15:11:22 PM
74 thienhai Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 24 giây 29/05/2017 21:05:53 PM
75 quangminh612007 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 25 giây 31/10/2016 20:10:26 PM
76 ThuHuyen Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 25 giây 04/06/2017 09:06:08 AM
77 nguyenthienquoc123 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 26 giây 01/10/2017 21:10:52 PM
78 nguyenanna Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 27 giây 25/05/2017 20:05:35 PM
79 Tran Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 27 giây 07/06/2017 18:06:59 PM
80 anhemthoinbeo Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 27 giây 25/04/2018 10:04:36 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.