Hotline: 0936 738 986

Bảng xếp hạng

45:00

Xếp hạng Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
41 ngocpham2006 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 9 giây 29/06/2017 10:06:47 AM
42 ngocminh04072007 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 11 giây 27/04/2017 20:04:19 PM
43 maithanhphong Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 11 giây 03/06/2017 18:06:53 PM
44 Hoanganhquangnam Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 12 giây 09/03/2017 19:03:57 PM
45 quangphuc021005 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 12 giây 25/07/2016 21:07:48 PM
46 Sykhang Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 12 giây 26/05/2017 12:05:28 PM
47 ducchinh Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 13 giây 15/06/2017 20:06:25 PM
48 hue07 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 14 giây 13/04/2018 19:04:24 PM
49 lahoaidan Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 14 giây 27/03/2017 12:03:21 PM
50 hoangminh0904 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 14 giây 15/05/2017 20:05:29 PM
51 nguyenmanhdung Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 14 giây 02/04/2017 16:04:33 PM
52 quynh2007hailey Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 14 giây 30/08/2017 14:08:46 PM
53 van4etp Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 15 giây 06/01/2017 18:01:04 PM
54 nlt_ltv Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 15 giây 19/05/2017 11:05:40 AM
55 linhamy153 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 15 giây 02/06/2017 22:06:31 PM
56 chauanh2018 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 17 giây 07/04/2018 16:04:23 PM
57 nguyenthuyanh0407 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 17 giây 20/08/2017 09:08:27 AM
58 lola05 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 18 giây 19/04/2018 22:04:31 PM
59 LacNguyenVinhKhang Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 19 giây 29/05/2017 20:05:36 PM
60 huynhphucminh Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 19 giây 05/07/2017 09:07:26 AM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.