Hotline: 0936 738 986

Bảng xếp hạng

45:00

Xếp hạng Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
21 hung5etv Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 1 giây 22/04/2018 16:04:40 PM
22 minhmaster Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 1 giây 28/05/2017 20:05:44 PM
23 nguyenmaian Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 1 giây 14/06/2017 18:06:09 PM
24 hosonlam Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 1 giây 17/06/2017 09:06:41 AM
25 dotanphong Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 1 giây 06/10/2016 20:10:32 PM
26 trungmylantomjerry Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 3 giây 03/03/2017 21:03:16 PM
27 256948438035265 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 3 giây 28/10/2016 21:10:25 PM
28 phamhuynhtu Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 4 giây 10/06/2017 14:06:28 PM
29 hnmaitrang Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 4 giây 24/06/2017 14:06:58 PM
30 victorialee Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 5 giây 28/06/2017 08:06:30 AM
31 luong Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 5 giây 28/05/2017 08:05:22 AM
32 nguyenthu077 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 6 giây 17/04/2018 20:04:59 PM
33 Phamhonggiang123456 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 6 giây 14/04/2018 18:04:15 PM
34 myphuong Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 7 giây 26/06/2017 21:06:19 PM
35 minhphuongdn Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 7 giây 18/07/2017 21:07:29 PM
36 maiminhanh Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 7 giây 01/05/2018 20:05:06 PM
37 Hoaanhdao Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 8 giây 19/06/2017 10:06:05 AM
38 tranduongkhanhchi Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 8 giây 16/05/2017 09:05:29 AM
39 510075359182041 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 8 giây 21/08/2016 11:08:17 AM
40 hieuhoa2017 Đề thi thử Đề thi thử 30 1 phút 8 giây 03/11/2016 16:11:01 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.