Hotline: 0936 738 986

Bảng xếp hạng

45:00

Xếp hạng Tên đăng nhập Tuần Đề Điểm Thời gian làm bài Ngày
1 khanhphuong Đề thi thử Đề thi thử 30 2 giây 23/08/2017 10:08:21 AM
2 Camquyen Đề thi thử Đề thi thử 30 4 giây 29/06/2017 15:06:19 PM
3 meijidung Đề thi thử Đề thi thử 30 8 giây 25/06/2017 08:06:11 AM
4 huyhoang Đề thi thử Đề thi thử 30 9 giây 08/05/2017 22:05:58 PM
5 chau44nvx Đề thi thử Đề thi thử 30 48 giây 24/07/2017 15:07:05 PM
6 thanhpkt Đề thi thử Đề thi thử 30 49 giây 26/02/2017 20:02:47 PM
7 chibenh Đề thi thử Đề thi thử 30 50 giây 29/05/2017 19:05:37 PM
8 phancaohuyanh Đề thi thử Đề thi thử 30 52 giây 29/05/2017 20:05:30 PM
9 ducnghia Đề thi thử Đề thi thử 30 53 giây 23/04/2017 20:04:54 PM
10 112392350537776404437 Đề thi thử Đề thi thử 30 54 giây 10/06/2017 14:06:52 PM
11 Alisas Đề thi thử Đề thi thử 30 54 giây 08/04/2017 14:04:04 PM
12 102632400450609815051 Đề thi thử Đề thi thử 30 55 giây 08/03/2017 21:03:23 PM
13 lamsonbros Đề thi thử Đề thi thử 30 56 giây 29/05/2017 09:05:28 AM
14 1203962686384266 Đề thi thử Đề thi thử 30 57 giây 04/02/2017 19:02:09 PM
15 nguyenducthinh Đề thi thử Đề thi thử 30 57 giây 11/05/2017 19:05:55 PM
16 101875900055013724442 Đề thi thử Đề thi thử 30 57 giây 30/05/2017 09:05:16 AM
17 hoangson270 Đề thi thử Đề thi thử 30 58 giây 13/06/2017 18:06:56 PM
18 Yennhi1904 Đề thi thử Đề thi thử 30 59 giây 21/05/2017 17:05:09 PM
19 sypeem Đề thi thử Đề thi thử 30 59 giây 06/03/2017 21:03:33 PM
20 Linhkaa Đề thi thử Đề thi thử 30 59 giây 28/06/2017 20:06:11 PM
Mọi hình ảnh được sử dụng trong phần mềm đều được sưu tầm từ nguồn Google trên Internet.